Love GAL Styles: หลังจากที่ไปออกรายการ Beautyversus มา นี่คือเทคนิค...

Love GAL Styles: หลังจากที่ไปออกรายการ Beautyversus มา นี่คือเทคนิค...: "รายการที่คัดเลือกสาวไทยที่มั่นใจจะไปเปลือยหน้าสดในรายการ ครั้งนี้ดีใจมาก ไม่คิดว่าจะได้รับคัดเลือก ได้บินไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยน...

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม